Vyhláška OÚ Líbeznice

Zastavení řízení: Č.j. 5040/16/SU/DPo, Filip Hepnar p.č. 98/1, st.129 a st.130 k.ú. Předboj. K nahlédnutí zde.

Datum vyvěšení: 20. 10. 2016 / 09:41