Vyhláška OÚ Líbeznice

Oznámení o zahájení řízení – terénní úpravy 98/1 k.ú. Předboj. K nahlédnutí zde.