Veřejná vyhláška OÚ Předboj

Rozhodnutí o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p.Tomáše Kadlece.