Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Předboj a městem Odolena Voda

Předmětem smlouvy je výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

Smlouva je ode dne 12. 12. 2018 přístupná zde.

Souhlas s jejím uzavřením si můžete prohlédnout zde, vyrozumění o právní moci smlouvy tady.

Datum vyvěšení: 05. 12. 2018 / 15:14