Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Celý text Veřejné vyhlášky – Opatření obecné povahy (lesní porosty) naleznete zde.