Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n./L

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu rekonstrukce části a výstavby nové části místní komunikace ulice Horňátecká v obci Předboj. Celá vyhláška je k nahlédnutí zde.