Veřejná vyhláška OÚ Předboj

Rozhodnutí o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p.Jany Vokounové.

Datum vyvěšení: 28. 01. 2013 / 17:08