Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zde naleznete aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník v území obce Předboj.

Datum vyvěšení: 02. 04. 2019 / 08:09