Údržba lesa okolo fotbalového hřiště

V pondělí 18. 2. 2013 začnou práce v lesním porostu okolo fotbalového hřiště. Les bude postupně vyčištěn a zkulturněn. Prosím, dávejte pozor při procházkách.

Práce provádí odborná firma (lesní porost nemůže ani neumí udržovat každý), očekáváme proto odpovídající výsledek. Rovněž období bylo zvoleno záměrně, neboť obdobné práce mohou probíhat pouze v období vegetačního klidu, pokud nehrozí nějaké nebezpečí z prodlení.
Vytěžené dřevo věnuje obec Sokolu.
-sob-