Třídění odpadů v roce 2019. Jak jsme dopadli?

V loňském roce jsme v třídění odpadů opět překonali rok předchozí. Do ovzduší jsme tak v roce 2019 přidali o 4 tuny emisí CO2 méně než v roce 2018.

„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout zde.

Uvidíme, jak se bude situace ohledně třídění odpadů vyvíjet dál. Od letoška totiž přibyly nádoby na další vytříditelné složky odpadu z domácností (kuchyňské oleje, kovy).

V každém případě prosíme, abyste odpady sešlapávali (plast, papír), popelnice zavírali. Prostě buďte při vkládání odpadu ohleduplní k ostatním Předbojákům.

Děkujeme!

-sob-