Stočné pro rok 2015

Cena stočného pro rok 2015 je stanovena na 40 Kč / m3 (včetně 15% DPH).

Platba záloh: 700 Kč / osoba / rok dle smluvních podmínek do 15.12.2014

– v hotovosti v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu,

– bezhotovostně na účet obce č.ú. 12223201 / 0100, v.s. 1 a č.p. domu.

Vyúčtování stočného roku 2014 proběhne na začátku roku 2015 po obdržení a zpracování podkladů plateb vodného od spol. Středočeské vodárny a.s.