Obecní policie v roce nula

Zajímá vás, jak si vedla Obecní policie Líbeznice v katastru naší obce začátku svého působení do konce roku 2011? Nebo možná spíše obráceně, jak si vedli občané, návštěvníci či projíždějící řidiči? Pak právě pro vás jsme připravili stručný přehled…

Celkem tedy strážníci zjistili 98 přestupků. Z toho jich 41 vyřešili uložením blokové pokuty, 56 napomenutím a 1 byl předán k dalšímu řízení. Nejvíce přestupků řešených pokutou, dohromady 38, bylo spácháno v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích (překročení rychlosti, špatné parkování). Naopak nejvíce hříšníků bylo napomenuto v souvislosti s porušením obecních vyhlášek (třeba neoprávněné zábory veřejného prostranství).
K „úspěchům“ jistě patří zadržení řidiče pod vlivem alkoholu a zadržení osoby podezřelé z trestného činu. Vypátrat se podařilo i chuligány, kteří poškodili jednak majetek obecní policie, jednak značení v obci.
V neposlední řadě musíme zmínit odchycení 4 psů, které si potom jejich majitelé mohli vyzvednout v líbeznickém policejním kotci.
Sluší se dodat, že pokuty byly mnohdy udělovány v „zaváděcí“ výši a i napomenutí v letošním roce nejspíš ubude. Na druhou stranu bude nadále kladen důraz především na prevenci.
Poděkování patří občanům, jimž není lhostejné jejich okolí – policie přijala za šest měsíců loňského roku 19 oznámení.
(sob)