Sladký život s knihovnou: Jak jsme sladili

Letošní Březen – měsíc knihy a čtenářů probíhal pod mottem „Sladký život s knihovnou“. Proto i v naší knihovně byly čtyři sladké středy.
Návštěvníci knihovny si mohli „osladit“ svůj volný čas nejen pěknou knihou, ale mohli také ochutnat sladkou pochoutku: banánové piškoty, koláčky, indiánky nebo muffiny. Pod patronací knihovny se také uskutečnila ukázková akce trénování paměti uspořádaná v rámci Národního týdne trénování paměti. Lektorkou této akce byla Mgr. Radka Nevosadová, která vedla kurzy trénování paměti pro naše seniory již na sklonku minulého roku.

Na začátku celé akce, která se uskutečnila 14.3. ve společenské místnosti obecního úřadu, byli odměněni malým dárkem nejlepší dospělí čtenáři naší knihovny. A protože tato středa patřila „svátečním koláčkům“ mohli koláčky ochutnat nejen návštěvníci knihovny a nejlepší čtenáři, ale i účastníci trénování paměti.

Nevím, zda návštěvnost v březnu byla ovlivněna sladkostmi, ale 54 návštěvníků a 125 vypůjčených knih bylo opravdu o něco více než v předchozích měsících.

O 2. čtení v knihovně, které patří našim dětem, se zmiňujeme v jiném článku, ale kresbičky dětí budou k vidění v knihovně až do dalšího, již 3. čtení.

–jš-