Rozpočet na rok 2016

Zde si můžete prohlédnout rozpočet na rok 2016 schválený Zastupitelstvem obce Předboj na zasedání dne 16.12.2015. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Dokument obsahuje rovněž rozpočtový výhled na období let 2016-2019.