Pravidla pro zveřejnění příspěvků

Vážení přispěvatelé do Předbojských zpráv i všichni jejich čtenáři a návštěvníci webových stránek, protože se v praxi chceme vyhnout možnému porušení (nejen) autorských práv při otištění Vámi dodaných příspěvků, je nutné, abyste dodržovali a respektovali alespoň následující pravidla.

Nepodepsané a nedatované příspěvky nebudou otištěny, což platí i pro fotografie.
Součástí každého příspěvku, tedy i fotografií, bude prohlášení, že jeho odesílatel je autorem toho kterého textu či fotografie.
Příspěvky porušující tiskový zákon (např. obsahující vulgární výrazy nebo urážky) nebudou otištěny, v případě textů mohou být redakčně zkráceny.
Příspěvky, byť neporušující zákon, mohou být redakčně kráceny.

Výše uvedené platí pochopitelně i pro diskusní fóra, kde mohou být příspěvky případně smazány, a v případě, že diskutující poruší pravidla opakovaně, bude mu zablokováno jeho konto.

Děkujeme za pochopení
-sob-