AKTUALIZACE pozvánky na setkání občanů Předboje a Správy železnic o přípravě budoucí vysokorychlostní trati.

Vážení občané,

obec Předboj si Vás dovoluje pozvat na veřejné setkání občanů Předboje a Správy železnic, na téma přípravy budoucí vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan. Přijďte v pondělí 24. 4. 2023 do SÝPKY  Yard Resortu, Ke Tvrzi 7.  Začátek veřejného dialogu o přípravě, výstavbě a přínosu vysokorychlostní železnice je v 19.00 hod. Přicházet můžete již od 18.30 hod.

AKTUALIZACE: akce se koná v pondělí 24. 4. 2023 v prostorách SÝPKY  Yard Resortu, Ke Tvrzi 7.

Pozvánku najdete zde.

Co nám přinese vysokorychlostní železnice? Přijďte se 24. dubna osobně zeptat týmu VRT ze Správy železnic!

O čem bude dialog?

Hlavním cílem společného setkání s občany naší obce, je poskytnout dostatek informací o stavbě vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan, jejíž trasa je plánována v blízkosti naší obce. Hovořit k nám budou zástupci Správy železnic, Ing. Pavel Hruška a Ing. Martin Švehlík.

Jaký bude průběh dialogu?

Naši hosté nejprve představí současný stav přípravy projektu a vysvětlí jednotlivé procesy, které budou následovat, a to včetně časového plánu. Na mapových podkladech nám ukáží, kudy trasa budoucí trati povede.

Součástí bude také vysvětlení vlivu stavby na naši obec a plánovaná opatření, abychom u nás doma mohli spokojeně žít během samotné stavby, i po jejím dokončení.

Prostor pro vaše dotazy

Po prezentaci bude následovat diskuse a čas na vaše dotazy. Diskusi bude řídit zkušený moderátor, který nenechá žádný váš dotaz zapadnout! Plánovaných 90 minut bude možné v případě velkého zájmu prodloužit.

Rámcový program

18.30 – 19.00    příchod do sálu

19.00 – 19.25    úvodní slovo zástupce obce; prezentace Správy železnic s představením projektu

19.25 – 20.30    dialog obyvatel Předboje s hosty

21.00                  ukončení akce

Během celého setkání bude pořizován audio a video záznam.

Další informace o projektu naleznete na stránkách www.spravazeleznic.cz/vrt

Těšíme se na vás!