AKTUÁLNĚ: Poplatky a platby

Záloha na stočné na rok 2014: 700,- Kč na osobu, v.s. 1+vaše č.p.
Doplatek stočného za rok 2013: zatím se neplatí
Komunální odpad: 1620 Kč/120l ,1200 Kč /120l, nebo 1100 Kč/80l (osamělé osoby v důchodu nebo na dávkách státní sociální podpory), v.s. 2+číslo popisné
Pes: 200,- Kč,
v.s. 3+vaše č.p.
Bioodpad: zatím se neplatí
(Platba je možná přímo na OÚ v hotovosti nebo převodem na účet obce č. 12223201/0100.)