Poplatky pro rok 2014, zatím jen záloha na stočné

Jako první můžete začít platit zálohu stočné ve stejné výši jako loni, tedy 700,- Kč na osobu. Plaťte přímo na OÚ nebo na účet obce (12223201/0100) pod v.s. 1 + vaše č.p.
Děkujeme