Půlrok MŠ Předboj

Na přelomu září a října loňského roku zahájila v Předboji provoz mateřská školka. Abychom zjistili, jak si vedou její učitelky, paní ředitelka, děti i jejich  rodiče, navštívili jsme s panem starostou ve čtvrtek 29. března třídní schůzku. A musím konstatovat, že až na rozpaky, které (zřejmě nejen v nás) vzbudil samotný závěr, to vypadá, že školka funguje dobře.

Tak jako všude jinde, i ve školce si vše po hektickém začátku postupně „sedá“.
Výhrady měla paní ředitelka Medová k přístupu některých rodičů, kteří vodí do školky i děti ne zcela zdravé, jež pak mohou nakazit (a jak už to tak bývá, nakazí) mnoho ostatních dětí i personál. Poděkovala pak naopak rodičům, kteří školce věnují různé sponzorské dary, například hračky, papíry na kreslení apod. Od ledna se děti začaly seznamovat se základy angličtiny, v poslední době si mohou užívat i zvuk piana, které přibylo v rohu třídy, i když, jak paní ředitelka podotkla, na ladiče, který mu dodá ten správný zvuk, ještě čeká.
Ze strany rodičů jsme vyslechli drobnou výhradu ke stravování, naštěstí jen k chuti (moc koření), nikoliv k množství. Rodičům se dostalo ujištění, že paní ředitelka o tom ví a jedná s kuchyní neratovického gymnázia, odkud se jídlo dováží. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že se i rodiče shodli na tom, že dětem „středoškolské“ jídlo vesměs velice chutná. Pokud se týká svačin, jídelníček bude upraven tak, aby byly méně sladké a maličko „zelenější“.
Na přetřes přišla i otevírací doba školky, někteří rodiče by uvítali otevření dříve než v 7 hodin. Jak se ukázalo, většině tento čas vyhovuje, takže v nejbližší době děti ani rodiče žádná úprava nečeká. Dřívější otevření školky by ostatně přineslo její dřívější odpolední zavření, protože úvazky pedagogického personálu jsou samozřejmě regulovány. Naopak oprávněná byla výhrada, že se školka otevírá nikoli v 7 hodin, ale o pár minut později. V tomto bodě paní ředitelka chybu uznala a s omluvou rodiče ujistila, že dojde k nápravě. Jednou z podmínek je, že se jí povede cca za dva týdny získat řidičský průkaz. Myslím, že palce jí můžeme držet všichni.
Na závěr třídní schůzky jsme pak v bohužel ne úplně příjemné atmosféře vyslechli v zásadě kladné hodnocení učitelek. Většina rodičů konstatovala, že děti jsou s nimi spokojeny. Proti byla jediná maminka, která se ve svém dotazu/výtce zabývala rovněž personální politikou paní ředitelky. Autor tohoto článku si v tu chvíli řekl, že alespoň v něčem je Předboj normální vesnice, protože zaručené zprávy o výměně učitelek a také o tom, že děti se do školky přijímají pouze na základě úplatku, se v ní šíří standardním způsobem a ve standardní „kvalitě“.
Schůzka neukázala žádné závažné nedostatky, pouze provozní potíže, k nimž dochází běžně a jsou řešitelné a řešené. Nemusí mrzet, že přišly jen asi dvě třetiny rodičů a stejné množství pak odevzdalo dotazník paní ředitelky, v němž se jich ptala, jak jsou se školkou spokojeni, co je třeba zlepšit atd. Ono to relativně nízké číslo svědčí i o tom, že (přes vše výše uvedené) školka funguje, jak má.
-sob-