PID v roce 2012

V úterý 7. února se uskutečnilo setkání zástupců společnosti ROPID, jinak organizátora pražské integrované dopravy (PID), se zástupci obcí Středočeského kraje. Hlavním tématem byla pochopitelně chystaná soutěž, která má dle opakovaných vyjádření vedení kraje vést ke snížení výdajů na dopravní obslužnost.

Hned na začátku je třeba zmínit, že zástupci krajského úřadu se jednání nezúčastnili s odůvodněním, že není dohodnut objem dopravy pro letošní rok, a proto nemají o čem jednat.
Zástupci ROPIDu proto přítomné zástupce obcí seznámili alespoň se svým pohledem na věc, který však bohužel dle dalších dostupných informací odpovídá skutečnosti. Nabízím zde krátký souhrn.
Krajský úřad loni vypověděl smlouvy se všemi dopravci (účinnost by měla nastat letos 1.6.). Následně měl začít připravovat nová výběrová řízení. Nedodržel ale lhůty pro taková řízení předepsané (tzv. notifikace proběhla až 9.7.2011, tedy po podání výpovědí), takže soutěže se jistě nestihnou v potřebném termínu (než vyprší stávající vypovězené smlouvy s dopravci). Krajský úřad navíc nejedná s Prahou (která naštěstí smlouvy nevypověděla), tedy hrozí, že dojde k oddělení dopravního systému kraje a Prahy, a to jak jeho financování, tak návaznosti. Občan si pak jistě dokáže představit, k čemu by to vedlo: nutnost přestupovat na okraji Prahy, nekompatibilita jízdenek…
Předboj v současné době převážně obsluhuje právě autobusová linka č. 368 náležející do systému PID. I naše obec byla vyzvána krajem, aby vypověděla smlouvu, na jejímž základě je linka v rámci tzv. ostatní dopravní obslužnosti provozována, a připojila se ke středočeskému výběrovému řízení. Takové řešení ale není v tuto chvíli pro obec vůbec výhodné. A nejen z důvodů výše uvedených. Tím dalším pak je, že naši linku z významné části financuje Praha, což samozřejmě velice napomáhá tomu, že jsou ji obce ležící na její trase vůbec schopny zaplatit. Připojení se k výběrovému řízení by pro obec také znamenalo zánik (nebo alespoň významné omezení) suverenity v oblasti hromadné dopravy, protože napříště by byla závislá na tom, co vymyslí krajští úředníci, ale hlavně krajská politická „elita“.
Předboj tedy v tuto chvíli žádné změny nechystá, obdržela od ROPIDu návrh financování linky 368 (a 418) na rok 2012, který vychází z loňských reálných čísel navýšených zejména o růst ceny nafty, a má v rozpočtu vyčleněny peníze v takové výši, aby mohla hromadnou dopravu v obci nadále financovat. Změny se  dotkly cestujících, když došlo změnou jízdní doby na lince 368 ke zvýšení jízdného (je nutno kupovat jízdenky s delší časovou platností), na druhou stranu přibyly další spoje. Doufejme, že letošní rok nepřinese žádná nepříjemná překvapení.
(sob)