Přerušení odvádění odpadní vody odběrným místům bez smluv

Dnes v podvečer jsme provedli uzavření kanalizačních přípojek odběratelům bez platně uzavřených smluv.

Ve složení starosta, místostarosta, oba pracovníci OÚ, kteří se starají o provoz kanalizace a čistírny v Předboji, a strážník Obecní policie Líbeznice jsme dnes od 18.30 hod. zavírali přípojky u těch domů, jejichž majitelé neuzavřeli s obcí smlouvu o odvádění odpadních vod. Opatření jsme nakonec byli nuceni realizovat pouze v pěti případech, všichni ostatní smlouvy uzavřeli nebo jsou dohodnuti na náhradním postupu (třeba z důvodu dlouhodobé hospitalizace).
Byť to tedy některým trvalo déle a bylo nutno rozeslat upomínky, toto administrativní opatření (které je navíc stanoveno zákonem) u většiny zabralo.
Pokud se týká výše zmíněných pěti dosud nekomunikujících odběratelů, byla ve třech případech přípojka skutečně uzavřena (č. p. 45, 154, 301), v jednom případě jsme pak nemohli bez přítomnosti majitele vstoupit na jeho pozemek (přípojka je na soukromém oploceném pozemku, č. p. 286). Uvidíme ale, s jakou odezvou se opatření setká, ani v jednom z těchto případů nebyl nikdo zastižen a podle chybějících stop ve sněhu jsou nemovitosti neobydleny zřejmě dlouhodobě.
V jednom případě byl odběratel zastižen a hned večer převzal jeho zástupce návrh smlouvy a uhradil dlužné stočné. Omluvil se a slíbil smlouvu podepsanou odběratelem vhodit do schránky obecního úřadu.
Tolik tedy k postihu těch, kdo neuzavřeli smlouvy. V nejbližší době přistoupíme k podobnému postihu dlužníků stočného, samozřejmě opět přísně v intencích zákona.
-sob-