Oznámení záměru prodeje pozemků

Oznamujeme tímto záměr prodeje pozemků p.č. 229/19, 91/6 a 63/56 v k.ú. Předboj vedených na LV 10001 pro obec Předboj.

Datum vyvěšení: 15. 03. 2013 / 11:03