Oznámení o zveřejnění – DSO REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.1 a Rozpočtového provizoria dobrovolného svazku obcí REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA.