Oznámení o rezignaci ředitelky MŠ Předboj a jmenování dočasného ředitele Mateřské školy Předboj.

Vážení spoluobčané a milí rodiče našich předškoláků,

dne 10.1.2023 oznámila Ing. Kateřina Beránková starostce obce Předboj Mgr. Dagmar Horevajové, vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance – ředitelky Mateřské školy Předboj, a to ke dni 31. 1. 2023.

Vedení obce Předboj velice děkuje Ing. Kateřině Beránkové za její dlouholetou a obětavou práci při výkonu funkce ředitelky naší Mateřské školy.

Zároveň s tím, byl zřizovatelem jmenován pan Mgr. Bc. Květoslav Přibil do funkce ředitele příspěvkové organizace MŠ Předboj, a to na dobu určitou, do doby jmenování ředitele, podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, s účinností od 1.2.2023.

Agenda školky byla bývalou ředitelkou řádně předána a jsme přesvědčeni, že i v následujícím období bude zachován vysoký standard provozu a dalších aktivit školky tak, jak jsou rodiče našich dětí zvyklí.

Na uvolněné místo nového ředitele – ředitelky bude vypsáno standardní konkurzní řízení, které je v současné době ve fázi příprav.