Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

V roce 2009 bylo v obci Předboj vytvořeno pracovní místo veřejně prospěšných prací v rámci projektu Veřejně prospěšné práce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Příloha