Obecní policie v říjnu: Psí měsíc

Ovšem nejen záležitosti nejlepších přátel člověka (což navíc tentokrát rozhodně neplatilo bez výjimky) tvořily v říjnu významnou náplň práce obecních strážníků. Po obci se krom psů proháněli i spěchající řidiči a hlášeny byly i dopravní nehody.

Začneme nicméně nejnepříjemnější říjnovou událostí, kterou je bezpochyby pokousání 6letého dítěte psem v ulici Na Jaroši. Dívenka snad bude bez fyzických následků, ale každý, kdo byl někdy rodič, si jistě umí představit, jaký strach by měl o svoje dítě on sám, a to i v případě, že se jemu nebo jeho potomkovi podobná „nehoda“ vyhnula. Maminka postižené holčičky správně kontaktovala obecní policii, kde byl následně vytvořen spis, který byl postoupen přestupkové komisi. Doufejme, že v přestupkovém řízení bude majitelka psa náležitě potrestána, ale především, že se poučí, jak má správně zabezpečit svoje zvíře.

Další psí událostí byl odchyt a následné umístění do kralupského útulku pejska v polovině měsíce. Akce proběhla v Nové ulici. Majitel se ale bohužel nepřihlásil ani na výzvu na předbojských webových stránkách, takže zvíře skončilo, jak je zmíněno výše, v útulku. Snad si najde jiného páníčka.

Další volně pobíhající pes, tentokrát lovecký a černobílými skvrnami, byl spatřen v ulici Západní Stráň. Strážníci zjistili jeho majitele z Baštěcké ulice, který už ho hledal a zvíře si poté odvedl.

Kromě psů ale strážníci minulý měsíc řešili i dopravní přestupky, tentokrát především překračování rychlosti. Oba hříšníci byli pro podezření z přestupku zastaveni na ulici Hlavní. Jednoho stálo překročení rychlostního limitu tisícovku, koneckonců hlídka mu naměřila 71 km/h, což po odečtení tolerance znamenalo překročení rychlosti o „pouhých“ 18 km/h, ale ten druhý… Jednak jel rychlostí 78 km/h, ale především byl už hledán pro spáchání jiného přestupku. Snad mu to tedy odbor dopravy sečte a na chvíli omezí jeho právo řídit cokoli rychlejšího než dvoukolák.

Zdánlivě opuštěné, ovšem nezajištěné, vozidlo s klíčky v zapalování stojící v Horňátecké, resp. Zvonkové ulici zaměstnalo strážníky v druhé polovině měsíce. Hlídka auto uzamkla a majitel se nakonec našel a klíčky si vyzvedl, ale každý řidič by měl vědět, že pokud vozidlo opouští, je povinen jej zajistit proti zneužití či odcizení, jinak mu hrozí citelný postih, protože i on se dopouští přestupku.

A jak to bylo s těmi zmíněnými dopravními nehodami? Nahlášeny byly dvě. V prvním případě se jedinou „obětí“ stala dopravní značka u mělnické silnice, takže strážníci nešikovného řidiče na místě vůbec nenašli, v druhém to dopadlo podobně. Na poli u rybníka měla po střetu zůstat ležet srna. Hlídka ale žádnou nenašla a volající volal ze skrytého čísla. Vypadá to tedy, že někdo zaměstnal strážníky hloupým žertem.

-sob-