Obecní policie v prosinci: Srna zmizela?

Ve znamení domluv a napomenutí byl celý měsíc listopad. Tolerování návštěvnických vozidel v obytných zónách je jedna věc, stání v trávě podél silnic ale považujeme za naprosto nežádoucí.

První větší událostí ale bylo pátrání po mrtvé srně a velkém černém psu. Zvíře mělo být sraženo u rybníka směrem k Bašti a pes měl běhat okolo něho. Po příjezdu hlídky ovšem na místě nebyl nejen pes, ale ani mrtvá srna. Po svých asi neodešla, a že by si celou událost někdo vymyslel, je sice možné, ale málo pravděpodobné. Každopádně skončilo pátrání neúspěchem.

Rychlostní limity překračovány při namátkových měřeních tentokrát nebyly, zato se rozmohlo stání v trávě podél silnic. Svoji hlídkovou činnost proto strážníci zaměřili právě na parkující vozidla a bohužel zaznamenali poměrně velký úspěch, aut v silniční zeleni bylo požehnaně.

Opět tedy apelujeme na všechny řidiče, případně požádejte Vaše návštěvy: NEPARKUJTE V TRÁVĚ. Když už musíte v obytné zóně zastavit, věřte, že silnice je dost široká, aby Vás ostatní účastníci silničního provozu objeli nebo obešli. Pokud totiž zastavíte v zeleni, při odjezdu jednak zanecháte hluboké stopy a jednak znečistíte několik metrů komunikace.

Děkujeme za pochopení.

-sob-