Obecní policie v listopadu: Silniční vegetace není parkoviště

Překročení rychlosti bylo v listopadu pokutováno jednou. Řidička jela bezmála 70kilometrovou rychlostí. Co se ovšem v uplynulém měsíci ukázalo jako velmi rozšířený nešvar? Parkování okolo komunikací v tzv. silniční vegetaci, tedy na zelených plochách.

Někteří řidiči se patrně domnívají, že pokud zastaví v obytné zóně, kde není parkování dovoleno mimo k tomu vyhrazená místa, situaci zachrání odstavením vozidla do „zeleného pásu“ okolo vozovek. Tak to ale není. Vegetace okolo silnic opravdu k parkování sloužit nemá a nebude v ulicích Nové, Spojovací, Ke Tvrzi, U Rybníčka ani jinde. To už je vlastník komunikace tolerantnější např. v případě návštěv k vozidlům zaparkovaným přímo na silnicích. Pokud tedy nepřekážejí, resp. pokud si na taková vozidla nestěžují, ať už z jakýchkoliv důvodů, sousedé. V každém případě platí, že slušné vystupování a pokora ze strany hříšníkovy při jednání s rukou zákona obvykle vede k mírnějšímu trestu,

S postihem je třeba počítat i při umísťování odpadu, i když se jedná o větve a listí, na cizí pozemky, byť by to byly pozemky obecní. A opět platí, že míra empatie na straně původního vlastníka biologického odpadu ovlivní formu trestu. Výskyt nešvaru byl tentokrát zaznamenán v ulici Východní stráň.

Podezřelé vozidlo stojící několik desítek minut na návsi se spuštěným motorem, bylo strážníky lustrováno koncem měsíce. Ukázalo se, že dva kamarádi navštívili v Předboji slečnu, o žádné skutečné či potenciální pachatele trestné činnosti se tedy naštěstí nejednalo, ale jednak snad nemuseli nechávat tak dlouho běžet zbůhdarma motor, jednak chválíme občany za bdělost. To ostatně platí i v případě, kdy byla hlídka obecní policie povolána z důvodu spatření podezřele vypadajícího muže s batohem. Dotyčný opět nebyl nebezpečný, šel se prostě projít po obci. Protože tu ale žije krátce, zaujal pozorného Předbojáka.

Podezřelé zvuky z prvního patra rozestavěného domu pak slyšela jeho obyvatelka pobývající v přízemí. Strážníci dům prohledali a mohli ženu uklidnit – nenašli nevítaného vetřelce dvou ani vícenohého. Patrně tak na plné obrátky pracovala zjitřená fantazie oznamovatelky. Přejme si, ať i v prosinci strážníci řeší jen takové jednoduché případy.

-sob-