Obecní policie v lednu: Ve znamení nepovoleného parkování

Drtivá většina přestupků spočívajících v nesprávném parkování v obytných zónách byla řešena domluvou. Jinak proběhl leden v poklidu.

Pokud už ale někdo v obytné zóně vzidlo zaparkuje, důrazně žádáme, aby tak učinil na vozovce, tj. tam, kde je asfalt. Pokud auto stojí v okolní vegetaci, je policie shovívavá méně.

Při kontrolním měření rychlosti vozidel projíždějících obcí nebyl tentokrát zjištěn žádný přestupek.

-sob-