Obecní policie v červnu: Slušný člověk ještě žije

Poslední měsíc školního roku 2015/2016 měl klidný průběh, ale už v úvodu se sluší poděkovat řidiči autobusu linky 368, poctivému nálezci peněženky, který jistě spravil náladu Předbojačce, která ji u něho ve voze ztratila.

Ani dvojí měření rychlosti projíždějících vozidel tentokrát žádného hříšníka neodhalilo, takže za „pachatele“ měsíce můžeme směle zvolit podnapilého cizince, který byl strážníky vykázán z rybářských závodů.

Kromě toho hlídka obecní policie provedla odklizení větví a zprostředkovala likvidaci nalomeného stromu po bouřce, která se nad Předbojí přehnala ke konci měsíce. Stejná bouřka způsobila poškození střechy na jedné z budov v ulici Ke Tvrzi. I tady strážníci asistovali, aby kromě škody na majetku nedošlo taky ke škodě na zdraví.

O tom, že někteří z nás stále neznají význam dopravního značení, se bylo možno přesvědčit u vjezdu do areálu YARD Resortu, kde si hned čtyři řidiči neuvědomili, že svá vozidla odstavili v obytné zóně mimo místa k tomu určená. Strážníci řidiče kontaktovali a přestupek s nimi na místě vyřešili.

Pes byl v červnu naháněn jen jeden a krátce, nikoho neohrozil, ale pro úplnost naší statistiky nemůžeme tuhle událost pominout.

Tak hezké prázdniny a další alespoň podobně „nudné“ měsíce.

-sob-