Obecní policie: Kůň v pšenici

Skoro to vypadá, že stálými klienty obecních strážníků jsou jen psi, resp. jejich nevychovaní páníčkové, a řidiči. V květnu ale přibyl kůň.
Přesněji řečeno kůň, jenž byl svou jezdkyní zaveden do pole s pšenicí. Je zvláštní, jak málo si někteří lidé uvědomují, že i pole a obilí na nich někomu patří. A úplně divné jim je, že takový koník může v obilí nadělat pěknou paseku. Tentokrát vše skončilo, vzhledem k včasnému vykázání žokejky zpět na cestu, jen domluvou.
Méně smlouvaví byli strážníci při postihování dopravních přestupků. Tentokrát opět měřili na Hlavní ulici a opět nachytali některé „výživné“ hříšníky. Překročení rychlosti o 15-20 km/h nebylo výjimkou, nejrychlejšímu závodníkovi naměřili 79 km/h. Stání v křižovatkách a na přechodech pro chodce nám bohužel taky není cizí.
Několik pokut bylo uloženo majitelům psů. V případech, kdy pes pobíhá volně po obci, a jeho majitel má pochopení pouze pro svobodu pohybu svého miláčka, lze těžko postupovat jinak. Zvláště je-li tím psem velké plemeno, a ne, s prominutím, „gaučák“. Doufejme, že nám v Předboji díky pokutě zase přibyl jeden pejskař, který ví, jak se používá a nač je vodítko.
-sob-