Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 4/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předboj. Ke čtení i stažení zde.

Vyhláška byla schválena dne 23.12.2019 a účinnosti nabývá 15. dnem po dni vyhlášení.

Datum vyvěšení: 23. 12. 2019 / 14:26