Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 1/2017

Vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy je k nahlédnutí zde.