Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí

Seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, aktualizovaný k 1. 8. 2017 naleznete zde.