Návrh závěrečného účtu obce Předboj za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce je k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde.

Datum vyvěšení: 26. 04. 2018 / 10:31