Návrh závěrečného účtu obce Předboj za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce je k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde.