Mimořádná opatření v dubnu 2021 (vč. úředních hodin, svozu odpadů)

Opatření od 12.4.2021 si otevřete kliknutím: roušky, obchody_hospody_kultura_sport, vč. změny od 13.4.2021, školy, školy-testy-žáci, vč. změny od 13.4.2021, školy-testy-zaměstnanciškoly-testy-přijímačky.
Opatření od 19. 4. 2021 pro školy.

Úřední hodiny OÚ Předboj: pondělí 8:00 – 15:00 a středa 8:00 – 12:00 a 17:00 – 19:00 hod.

Úřední hodiny strážníka OP Líbeznice na OÚ Předboj jsou do odvolání zrušeny. K vyřízení Vašich záležitostí je Vám obecní policie k dispozici na tel. 724 112 124.

Informace svozové společnosti FCC ohledně svozu i odloženého odpadu mimo popelnice naleznete zde. A tady najdete leták s návodem na nakládání s odpady podle toho, zda jste domácnost bez karantény, s karanténou, s prokázaným onemocněním, nebo je v karanténě celá obec.

Datum vyvěšení: 07. 04. 2021 / 10:44