Kontaktní informace

Mgr. Dagmar Horevajová
starostka
tel. 702 185 757
starostka@predboj.cz

Bc. Ondřej Pecha
místostarosta
tel. 774 991 669
mistostarosta@predboj.cz

Ostatní zastupitele můžete kontaktovat prostřednictvím Obecního úřadu Předboj.

Petra Szarzecová, DiS.  a Jiřina Hančarová
referentky všeobecné správy
tel. 315 682 901, 774 943 331
obec@predboj.cz
e-podatelna@predboj.cz (elektronická adresa podatelny pro podání s el. podpisem)

Mgr. Alice Semiánová
externí účetní obce

Jana Šandarová
knihovnice
knihovna.predboj@seznam.cz

Jitka Paděrová
kronikářka
tel. 723 550 319
jpaderova@seznam.cz

MŠ Předboj
tel. 774 934 143
mspredboj@email.cz

Obecní policie
tel. 724 112 124
obecnipolicie@libeznice.cz

Mgr. Alice Semiánová, DiS
pověřenec GDPR
tel. 775 681 435
ucetniproobce@seznam.cz