Jednání o záměru výstavby Vysokorychlostní železnice (VRT) Praha – Drážďany.

Ve čtvrtek 02. 03. 2023 se uskutečnilo na OÚ Předboj úvodní setkání představitelů obce se zástupci státní organizace Správa železnic (SŽ) a to v souvislosti s připravovaným záměrem výstavby Vysokorychlostní železnice (VRT) Praha – Drážďany. Předmětem zmíněného jednání bylo nejen seznámení se s aktuálním stavem začlenění trasy části úseku VRT Podřipsko do krajiny v okolí naší obce, ale také řešení případné ochrany proti hluku. SŽ dále v této věci informovala obec, že souběžně s projekční prací pro DÚR budou probíhat od dubna do srpna 2023 průzkumné geologické práce.

Stavba v budoucnu více či méně ovlivní ráz krajiny v okolí Předboje. Ze strany obce tak byly tlumočeny obavy našich občanů o zhoršení kvality životního prostředí i života v obci. Z tohoto důvodu, po dohodě se SŽ, se zástupci naší obce dohodli na pracovním setkání členů stavebního a dopravního výboru zastupitelstva obce Předboj s odpovědným projektantem stavby VRT Podřipsko https://www.spravazeleznic.cz/vrt/podripsko a dále na veřejném setkání zástupců SŽ s našimi občany, které by se mělo uskutečnit pravděpodobně během dubna 2023.

Další informace najdete na stránkách Sdružení obcí a spolků Koridor D8 https://www.koridord8.cz/category/vrt/.

Přistoupení do tohoto Sdružení jsme schválili na jednání zastupitelstva obce Předboj dne 01. 03. 2023