Jak jsme třídili odpady v roce 2014

V roce 2014 jsme opět vytřídili o něco více odpadů než v roce předcházejícím.

„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout zde.

Jen jako vždy připomínám, že do modrých kontejnerů patří papír, do žlutých SEŠLAPANÉ plasty atd. A příkopy, lesní porosty a všechny ostatní cizí pozemky, ať už jsou to parcely soukromé, nebo obecní, prosím neznečišťujte.

-sob-