Integrace po roce

Čeho? Hromadné dopravy. Nic zásadního se ale za dobu od posledních jednání zástupců obcí po trase okolo „mělnické“ silnice I/9 nezměnilo.

Pro ty z vás, kdo si už nevzpomínáte, připomínám, že hlavním cílem integrace jsou zlepšení dopravní obslužnosti Mělnicka a Neratovicka, lepší spojení obou jmenovaných regionů s Prahou a také přesunutí konečné zastávky všech linek projíždějících po mělnické silnici I/9 ke stanici metra Ládví.

Předbojáků by se, s ohledem na již tzv. zaintegrovanou linku 368, tato fáze měla dotknout méně než ostatních obcí (např. do Ládví už jezdíme), přesto si hlavní důsledky shrňme:

– více spojů ve všední dny i o víkendech
– lepší pokrytí večerních i nočních hodin
– rychlejší spojení do Ládví („narovnání“ trasy v Ďáblicích)
– mimo špičku a o víkendech přestupy v Líbeznicích
– jednotný tarif i na dalších, dosud neintegrovaných autobusových linkách.

Nově jsme byli obeznámeni s dalším trendem v pražské hromadné dopravě, a to s postupnými změnami všech zastávek z těch, na kterých se pravidelně staví, na ty, které jsou „na znamení“. ROPID i dopravní podnik si od toho slibuje zrychlení dopravy i finanční úsporu.

Další zajímavou a pro motoristy zásadní informací je, že bude zrušen vyhrazený jízdní pruh pro autobusy v ulici V Holešovičkách. To kvůli stavbě protihlukových stěn.

A proč se k jednání vracíme až nyní, téměř po roce od jejich zahájení? Na vině jsou komunální volby. Před nimi totiž Praha 8 blokovala možnost zřídit konečnou zastávku na Ládví. Volby ale přinesly změnu ve složení zastupitelstva jak Prahy 8, tak celopražského a zdá se, že jsou nyní jednání odblokována.

Závěrem tedy ještě dlužím dva termíny, které  na páteční schůzce zazněly: 20. února bychom měli definitivně vědět, zda se celá akce spustí k 6. dubnu, kdy by se spojila s velkými změnami v pražské MHD spojenými s otevřením čtyř nových stanic na trase A metra.

Radek Soběslavský