Havárie tlakové kanalizace v ulici Horňátecká opravena

Vážení občané,

Oprava havárie tlakové kanalizace v ulici Horňátecká byla ukončena v pondělí 5. června 2023. Dokončení asfaltového povrchu bude realizováno v průběhu 14 dní. Tlaková kanalizace v ulici Horňátecká /větev B/ byla realizována v roce 2001 firmou Inženýrské stavby s.r.o. – Kralupy nad Vltavou, v rámci II etapy výstavby kanalizačních řadů v obci Předboj. I když byla v rozpočtu této akce naceněná položka pískový podsyp a obsyp, kolem kanalizačních trubek žádný písek není. Kamenivo, použité na obsyp trubek, je naprosto nevhodné a vede k haváriím tlakové kanalizace a následným zbytečným opravám. Doufejme, že v jiných lokalitách budeme mít více štěstí a nebudeme muset rozkopávat ulice v obci příliš často.

Velké poděkování za opravu firmě pana Pavla Fukny.