Dětský den 2011

Letošní dětský den se konal 29. 6. 2011 na statku YARD Resort. Dětský den byl pořádán ve spolupráci společnosti YARD Resort s obcí Předboj, která za pomoci studentů, Sokola Předboj a sponzorů zajistila 5 stanovišť pro jednotlivé soutěže. Další 3 stanoviště byla zajištěna společností YARD Resort a zbylá 2 obstaral pan Laňka a Bike servis Klecany o.s.

Již při prezentaci dostalo každé soutěžící dítě malý dárek a mohlo absolvovat mimosoutěžní úkol „Lovení Jupíka na udici“. Všechny děti si také mohly zatančit v rámci programu „Zumba s Niki“.
Soutěže pro děti byly připraveny v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, skákání v pytlích, přenášení míčku na lžíci, ukládání sirek do krabičky, hod na plechovky tenisákem, patování, hod golfovým míčkem, překážková dráha,  slalom a jízda zručnosti na kolech a společné dekorování auta. Každé dítě, které se umístilo ve své věkové kategorii na prvním až třetím místě, bylo odměněno dárkem a diplomem.
Věříme, že všech 98 dětí si i s rodiči užilo příjemné a zábavné odpoledne.
Michaela Langová