Dětský den 2010

V neděli 30. května byl ve spolupráci s obcí Předboj připraven na fotbalovém a víceúčelovém hřišti pořadateli z řad mládeže již po sedmé DĚTSKÝ DEN.

Akce byla velkolepá, sešlo se 80 účastníků, kteří byli rozděleni dle věku do 8 kategorií. Děti mohly soutěžit ve 13 disciplínách, např. jízda zručnosti na kole, skákání v pytli, střelba ze vzduchovky nebo hod míčkem na cíl.
Zvláštní poděkování patří sponzorům akce ať již firmám nebo spoluobčanům, kteří věnovali ceny nebo finanční příspěvek, za které byly ceny pro děti pořízeny. Rodičům malých účastníků děkují pořadatelé za dobrovolné vstupné, tento obnos ve výši 2670 Kč bude zaslán na konto pro pomoc obcím zasažených povodněmi.
Celé akci přálo i počasí, takže se bez deště obešel i závěr dne, kde si děti mohly prohlédnout moderní techniku pro zemědělské práce a ukázku hasičských vozů. Velkou zábavou byla pro děti ukázka zásahu ,,Jednotky dobrovolných hasičů“ města Neratovice, kteří předvedli možnost hašení požáru hasící pěnou, kterou děti následně využily k ,,pěnovým hrátkám“. V úplném závěru si mohly děti i s rodiči vypustit balónky „ Přání do nebe“.