Dražební vyhláška FÚ pro Středočeský kraj

Dražba movité věci v k.ú. Předboj, č.p. 9. Celé znění vyhlášky naleznete zde.