Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy

Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi podle zákona č.553/1991/ Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. K přečtení zde.