Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy (přestupky)

Ke dni 30.10. 2018 nabyla platnosti dohoda o ukončení smlouvy mezi obcí Předboj a městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků (pro nabytí účinnosti je nutný ještě souhlas krajského úřadu, který však nebyl dán).
Dohoda je k dispozici zde.

Dne 12.11.2018 nabyla platnosti dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Předboj a městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, kterou se zejména zkrátila platnost smlouvy do 30. 11. 2018. Dohoda nabyla účinnosti udělením souhlasu krajského úřadu dne 15.11.2018.
Dohoda je k dispozici zde, souhlas naleznete tady.

Datum vyvěšení: 30. 10. 2018 / 10:31