DĚTSKÝ DEN V OBCI PŘEDBOJ, 3. 6. 2023

Milé děti, drazí rodiče, vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na oslavu Dne dětí, konanou 3. června 2023.

Těšíme se na Vás!