CO JE NOVÉHO NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Vážení spoluobčané,

nedávno jsme realizovali drobné úpravy a opravy na fotbalovém a multifunkčním hřišti v naší obci, které zajišťovala naše údržba. Nejprve jsme odstranili staré a ztrouchnivělé lavičky, které zde „strašily“ již několik let a zhotovili jsme, na stejném místě, zcela nové. Údržba obce rovněž kompletně obnovila cestu a vjezd do areálu fotbalového hřiště. Na nový povrch této cesty byl použit asfaltový recyklát, který jsme získali z letošních oprav místních komunikací v obci. Nakonec jsme demontovali staré a zrezivělé osvětlení ze sloupů kolem multifunkčního hřiště, na jejichž odstranění se nejspíš zapomnělo v průběhu výstavby osvětlení nového. Věříme, že i takové drobnosti mohou zpříjemnit a zkrášlit prostředí v naší obci a jistě to oceníte. Rovněž přikládáme fotodokumentaci.

Dagmar Horevajová

starostka obce