Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Datum vyvěšení: 21. 09. 2021 / 13:35