760 let Předboje očima kronikářky

Na obecním úřadě právě skončila výstava k výročí 760 let od první písemné zmínky o obci a tím definitivně skončily oficiální oslavy tohoto výročí, jejichž převážná část se konala v sobotu 31.8.2013 (foto zde).

Oslavám předcházely dlouhé měsíce práce na přípravě výstavy a zajištění celodenního programu 31.8.2013 a neméně úsilí bylo zapotřebí též na vytvoření kalendáře pro rok 2014, který byl sestaven tak, aby byl konfrontací současnosti a časů minulých.

Z reakcí očanů je možné usoudit, že se oslavy povedly a 760. výročí od první písemné zmínky o obci jsme společně důstojně oslavili. Snad každý si mohl vybrat z bohatého programu. Dopolední program, určený především pro děti, se konal u rybníka, odpolední na hřišti. Mezitím bylo možné shlédnout výstavu, kterou slavnostně zahájil ředitel Státního okresního archivu pro Prahu-východ v Přemyšlení Mgr. Roman Kolek, který ve svém projevu připomněl bohatou historii obce.  Zahájení výstavy  se zúčastnila m.j. také ředitelka Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse n/L-Staré Boleslavi Mgr. Hana Závorková s kolegyní historičkou PhDr. Karin Pátrovou, starostka Kojetic Věra Richtermocová s kojetickým kronikářem Jaroslavem Kučerou a v průběhu dopoledne se zde vystřídalo mnoho návštěvníků z řad občanů Předboje.

Některé předměty a fotografie na výstavě byly zapůjčeny od obyvatelů obce, za což jim patří velký dík, neboť i jejich zásluhou se výstava podařila. Poděkování patří též knihovnici Janě Šandarové za výborné koláčky, které připravila pro účastníky oslav.

Součástí oslav byl i den otevřených dveří v místní mateřské škole a mnoho občanů tak spojilo prohlídku výstavy s návštěvou školky.

Hlavní program svátečního dne, který krátkým úvodním slovem zahájila místostarostka Pavla Příšovská, začal ve 14 hodin na hřišti a během odpoledne se zde vystřídalo mnoho účinkujících. Kromě pěveckého sboru Gabriel, kouzelníka a moderátora Petra Kasnara, mini mažoretek a roztleskávaček z Odolené Vody, kouzelnic, které v přestávkách malovaly dětem na obličej a Jana Procházky z hudební skupiny Repete, vzbudily velkou pozornost ukázky práce Integrovaných složek záchranného systému. Byly předvedeny ukázky záchranných akcí obecní policie a hasičů a na úplný závěr uspořádali hasiči pěnovou zábavu pro děti.

Zakončením celého dne byla večerní taneční zábava s živou kapelou Repete a bohatou tombolou s cenami, které věnovali občané obce. Příjemná atmosféra večera byla tak trochu narušena jen deštěm, který přišel kolem 22. hodiny.

Zbývá už jen dodat, že obec vydala u příležitosti výročí již zmíněný nástěnný kalendář pro r. 2014 s dobovými a současnými fotografiemi obce a nechala vyrobit placky (buttony) s připomínkou výročí, ve dvou provedeních, se špendlíkem a s magnetem. Obojí je stále ještě možno zakoupit na OÚ.

Jitka Paděrová